The Musix (10)

The Musix
met passie en muzikaliteit 
 

Met dank aan:

Eerstvolgend concert:

The Musix genieten van muziek
en bijdragen aan een goed doel

‘The Musix’ is een initiatief van Maria & Lennert Knops. In 2005 gaven zij voor de eerste keer een nieuwjaarsconcert met Martha in de Havenkerk van Alblasserdam. Inmiddels is dat een traditie geworden.

In de loop van de jaren breidde de groep zich uit tot zes muzikanten, die ervangenieten om met elk aar muziek te maken. Het repertoire bestaat hoofdzakelijkuit het geestelijke lied en (licht) kl assieke muziek.

Door de veelzijdigesamenstelling kan een kleurrijk muziekpalet ten gehore worden gebracht, zowel solistisch als begeleidend.

Voordat het concert begint...

Kijk hiernaast mee naar een korte impressie van de voorbereiding voorafgaand aan een concert en voor een aantal korte reacties van bezoekers…

Onze sponsors: